Vzájemná výpomoc / Mutual Aid

Pomoc, kterou potřebujete nebo rádi nabídnete, je možná kousek za vaší zdí. Jen si říct.

Komunita není prázdné slovo.
Spousty věcí dokáže zajistit efektivněji než nákupem.
Jen je potřeba se trochu otevřít ;-)

Co nabízíte či potřebujete vy?

Co nabízí a potřebují lidé v areálu?

SVJ Nová Liboc _ Co nabízím či poptávám (Odpovědi)