V okolí / In the Surroudings

Nejenom prací živ je člověk, občas také řeší, co se děje kolem něj....